GENERELLE BETINGELSER

Når du køber en rejse hos 80days ApS (i det følgende 80days) gælder følgende generelle betingelser. Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger i programmer, tilbud, rejseplaner og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem dig og 80days. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.

Arrangement / rejsen

Alle rejser er arrangeret af 80days i samarbejde med lokale turarrangører, hoteller, flyselskaber og andre arrangører.

TILMELDING (AFTALEN)

Tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt 80days, at kunden ønsker at bestille rejsen. Tilmelding er bindende for 80days, når kunden har gennemført betaling (depositum eller fuld betaling). Ved sin tilmelding bekræfter kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller de pr. e-mail og/eller på www.80days.dk meddelte oplyste vilkår for rejsen. Det forventes endvidere, at kunden er bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om klimamæssige forhold på det valgte rejsemål på det valgte tidspunkt.

REJSENS PRIS

En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret fra rejse til rejse. Hvor intet andet er anført, er prisen baseret på indkvartering i standardværelser. Tillæg for særlige ydelser vil være nævnt under hver enkelt rejseydelse. Hvor prisen er oplyst i udenlandsk valuta, gør vi opmærksom på, at betaling kun kan ske i danske kroner omregnet efter bankernes salgskurs på faktureringstidspunktet med et tillæg på 3 %. I alle tilfælde tillægges rejsens pris et beløb til dækning af ekspeditionsgebyr, omkostninger til Rejsegarantifonden samt til forsikring af 80days objektive ansvar iht. Pakkerejseloven. 

DEPOSITUM 

Samtidig med tilmelding til en rejse betales – med mindre andet er anført på fakturaen – et depositum på 25% af rejsens samlede pris, dog minimum 2.000 kr. pr. person. Sker tilmelding mindre end 61 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Depositum refunderes ikke ved senere afbestilling. En eventuel afbestillingsforsikring indbetales sammen med depositum senest én uge efter modtagelsen af faktura. I tilfælde, hvor
flyselskabet kræver tidlig udstedelse af flybilletten, kan depositum være højere.

SLUTBETALING

Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 61 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt 7–10 dage før afrejsedagen.

Op til højtider kan der være behov for, at restbeløbet bliver indbetalt tidligere end normalt. Det skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller, der skal garantere, at værelset er reserveret. I så fald vil det fremgå af fakturaen.

BETALING

Såfremt betaling foretages med kreditkort, forbeholder 80days sig ret til at opkræve et gebyr svarende til det gebyr kreditkortselskabet opkræver 80days – jvf. „Lov om Betalingskort m.v.", §20. Satserne følger de til enhver tid gældende satser oplyst af Nets. 

Ifølge loven, må 80days ikke modtage kontantbeløb på over 50.000 kr. Overstiger fakturaen dette beløb, er det muligt at betale 50.000 kr. kontant og resten ved bankoverførsel eller med kreditkort.

GEBYR

Ved køb af visse rejser og/eller enkeltydelser, f.eks. fly, hotelophold, billeje eller andre landarrangementer forbeholder 80days sig ret til at opkræve et reservationsgebyr. Ved ekstraydelser på kundens foranledning, f.eks. bonusregistreringer, visumansøgninger, fremsendelse af kopier af billetter og/eller kopier af andre dokumenter forbeholder 80days sig ligeledes ret til at opkræve et gebyr.

LOKALE SKATTER & AFGIFTER

Alle skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra er inkluderet i rejsens pris. Imidlertid forekommer der i mange landelufthavns- eller turistskatter, som skal betales kontant lokalt. De enkelte lande er suveræne til uden eller med meget kort varsel at ændre eller indføre nye skatter og afgifter. Kunden har ikke krav på refundering af udgifter til sådanne skatter og afgifter.

AFTALER OM SPECIFIKKE YDELSER

Samtlige aftaler om specifikke ydelser – f.eks., men ikke kun – om særlige værelsestyper, måltider, transfers, særaftaler m.v. skal – for at have gyldighed – fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne. Er kunden medlem af en eller flere bonusordninger hos flyselskaber, hotelkæder, biludlejningsfirmaer m.v. påtager 80days sig intet ansvar for, hvorvidt optjente bonuspoints på en rejse registreres på kundens bonuskonti.

KUNDENS ÆNDRINGER

Med mindre andet er anført gælder følgende: For ændringer mere end 61 dage før afrejse betales et ekspeditionsgebyr på 1.000 kr. pr. person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere ændringsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

FORTRYDELSESRET / KUNDENS AFBESTILLING

Der er ikke fortrydelsesret jævnfør forbrugeraftaleloven på pakkerejser. Derimod gælder følgende regler om afbestilling:


Med mindre andet er anført på faktura gælder følgende: 

Afbestiller kunden mere end 61 dage før afrejse opkræves 25% af rejsens pris, dog minimum 1.000 kr. pr. person. Afbestiller kunden 61–30 dage før afrejse opkræves 50% af rejsens pris. Afbestiller kunden mindre end 30 dage før afrejse har kunden ikke krav på godtgørelse. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

KUNDENS FORPLIGTIGELSER

Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og vaccinationer, som er nødvendige for rejsens gennemførelse. Navn i flybillet skal altid være i overensstemmelse med det i passet indførte navn. Da det oftest ikke er muligt at ændre navne i flybilletter efter tilmelding, og da uoverensstemmelse mellem navne i flybillet og pas kan føre til afvisning ved check-in til flyet, er det kundens ansvar, at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne på deltagerne er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne i deltagernes pas. Ligeledes er det kundens pligt umiddelbart efter modtagelse af rejsedokumenterne, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- og efternavne i billetter og øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med hinanden. 80days påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte eller manglefulde oplysninger kan medføre.

SPECIELT OM FLYBILLETTER

Mange af 80days’ kunder drager fordel af de mange billige flybillettyper, der findes på markedet. Disse billetter kan ikke, med mindre andet er anført, ændres og/eller refunderes. Omfatter rejsen udelukkende transport, gør vi opmærksom på, at 80days alene optræder som agent for de(t) i rejsen/transporten involverede transportselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. 80days påtager sig således intet ansvar for eventuelle omkostninger som følge af transportselskabets (-ernes) eventuelle misligholdelse af transportaftalen. 


I forbindelse med flyrejser sker det desværre fra tid til anden, at et flyselskab, af den ene eller anden grund, foretager en såkaldt ”schedule change”. Reglen fra Pakkerejse-Ankenævnet er, set i relation til en 7 dages rejse, at man som rejsende må ”tåle” op til 24-timers ændring af flytidspunktet, og at der ikke gives hæveret (du kan ikke kræve at annullere rejsen og få dine penge retur). Hvis ændringerne betyder, at dit ophold på destinationen forkortes med en nat eller mere, så skal 80days udbetale en kompensation til dig efter retningslinjer fra Pakkerejse-Ankenævnet.

FLYTIDER I REJSEPLAN OG BILLETTER

De i billetten og rejseplan anførte tider er altid lokaltider. Kontroller altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Kunden skal med det samme kontakte 80days, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at 80days får mulighed for at rette evt. fejl i god tid inden afrejse. 

80days anbefaler at man altid holder sig orienteret via www.checkmytrip.com om eventuelle ændringer af afrejse tider mv. Hoteller og vore lokale samarbejdspartnere vil ofte være behjælpelig hermed, når man opholder sig ude på en destination.


Hotel check-in / hotel check-out

Check‑in tid på hoteller verden over varierer, men er typisk mellem kl.

14.00 ‑ 16.00. Ankommer du tidligt til destinationen, kan du ikke være
garanteret, at dit værelse står klart ved ankomst. Du kan altid deponere dine
kufferter i receptionen og benytte hotellets faciliteter, indtil værelset er
klart. På samme måde varierer check-out tid på hoteller verden over, men typisk er det mellem kl. 10.00 – 13.00. Med mindre andet er anført eller aftalt, er hotellets tidspunkter gældende.

PAS & VISUM

Det er den rejsendes egen pligt selv at undersøge visumregler til hele rejsen og fremskaffe evt. visum samt at sørge for, at passet er gældende min. 6. mdr. efter hjemkomst. Har du planer om at ændre rejseforløbet og rejselængden, kan helt andre regler være gældende. Udenlandske statsborgere bør forinden bestilling af rejsen selv undersøge eventuelle visumkrav. Du har også pligt til selv at sørge for gyldigt pas og selv at søge visum, samt give bureauet korrekte oplysninger om f.eks. navn og statsborgerskab. Vi skal gøre opmærksom på, at ekspeditionstiden for visum til visse lande kan være mange uger. Vi påtager os intet ansvar for kunder, der af en eller anden ukendt grund afvises ved indrejse. Nogle lande stiller krav om passende valutabesiddelse og gyldig returbillet ved ankomsten. Se mere på www.um.dk

vAccinationer

Vi giver oplysninger om vaccinationsmuligheder men ikke om anbefalede foranstaltninger eller lovmæssige krav, der skal indhentes hos læge. Når vi alligevel giver oplysning om anbefalede profylaktiske vaccinationer, skal det betragtes som en service uden ansvar. Opfyldelsen af vaccinationskrav skal kunne dokumenteres ved internationalt gult certifikat. Se mere på www.vaccination.dk.

overdragelse af rejsen

Overdragelse af rejsen til en anden person er på grund af regler, der gælder for ydelser leveret af vores underleverandører, ikke muligt.

Udeblivelse, uudnyttede ydelser m.v.

Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder kunden sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, herunder f.eks. flybilletter, vouchers, gyldigt pas, nødvendige visa, vaccinationsattester m.v., har 80days ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

REKLAMATIONER UNDER REJSEN

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes over for det relevante flyselskab, hotel, 80days repræsentant eller samarbejdspartner på stedet inden for rimelig tid efter at kunden har konstateret en eventuel mangel, så der er mulighed for at afhjælpe fejlen/manglen med det samme og med mindst ulempe for kunden. Kunden skal sikre sig bevis for, at han/hun har reklameret, hvis fejlen/manglen ikke kan rettes på stedet, og kunden evt. senere ønsker at rejse krav om erstatning overfor 80days. Manglende reklamation og bevis herfor vil medføre tab af retten til senere erstatning jf. pakkerejselovens § 26. Krav angående fejl/mangler, der ikke kunne løses på stedet, skal være 80days i hænde inden for rimelig tid efter rejsens afslutning. Kan reklamationen ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe den for Pakkerejseankenævnet. 80days forpligter sig til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse giver

dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk
domstol. 80days er tilsluttet Rejsegarantifonden, medlems nr. 2270.

KLAGEADGANG

Kan reklamationen ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe den for Pakkerejseankenævnet www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Arrangørens ansvar

80days er som teknisk arrangør i medfør af Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre pakkerejser iht. www.80days.dk og andre dokumenter udtrykkeligt udstedt af 80days. 80days påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden 80days' vidende er indgået mellem et rejsebureau og kunden, såfremt rejsen eller dele af rejsen er købt hos et andet rejsebureau end 80days.

ARRANGØRENS ændringer eller aflysninger

80days forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. 80days kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Såfremt 80days ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens kunden herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

Prisændringer efter aftalens indgåelse

80days forbeholder sig ret til efter tilmelding at ændre prisen på grund af ændringer i transportomkostninger - herunder brændstofpriser - skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser - herunder lufthavns-, havne-, landings-, startafgifter - samt de valutakurser, indkøbspriser og tariffer, der er anvendt ved beregning af rejsens pris. En prisændring vil blive meddelt kunden snarest muligt og senest 20 dage før afrejse. Overstiger en prisforhøjelse mere end 10% af rejsens pris, kan kunden, uden unødigt ophold skriftligt kontakte 80days, afbestille rejsen og kræve det indbetalte beløb tilbagebetalt. Sker der ændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

TRUEDE DYR & PLANTER

80days gør opmærksom på, at der i henhold til Washington Konventionen og gældende EU-regler er strenge restriktioner omkring handel med truede dyre- og plantearter samt produkter fremstillet heraf. Eksempler på truede dyre- og plantearter: Koraller, konkylier, elfenben, skildpaddeskjold, krokodiller og andre krybdyr. Produkter af denne type og art må ikke indføres i Danmark. For nærmere information henviser vi til Skov- og Naturstyrelsen:

www.sns.dk eller tlf. 72 54 20 00.

PERSONDATAPOLITIK

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for og indsamler følgende oplysninger: navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres og opbevares hos 80days. Ansatte hos 80days har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. 

De dataansvarlige hos 80days er ejerne. Vi opbevarer og transmitterer ikke

kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til 80days videregives eller
sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos 80days har man altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Man har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret. Disse rettigheder har man efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til 80days.

ansvarsrisiko

Pakkerejseloven indebærer en form for objektivt ansvar for rejsebureauet over for kunden. 80days har derfor tegnet en forsikring, som dækker vores objektive ansvar.

øvrige betingelser

Pakkerejser solgt af 80days er omfattet af "Lov om pakkerejser". Rejserne gennemføres i øvrigt efter de af Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af priser, som følge af ændrede indkøbsforhold.

VÆRNETING & LOVVALG

Værneting: Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod 80days skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.